„Wielka Rezygnacja” jest w dużej mierze spowodowana wypaleniem zawodowym, ale inne czynniki to także przejście na pracę zdalną i chęć zmiany zawodu na bardziej stabilny. W 2020 r. liczba rezygnacji w Stanach Zjednoczonych gwałtownie spadła z powodu strachu i niepewności spowodowanej pandemią. Jednak rok później, gdy pracownicy doświadczyli zbiorowego wypalenia zawodowego, osoby odchodziły z pracy […]

Raport Emerging Europe ujawnia najbardziej konkurencyjne sektory IT w regionie. W Polsce znajduje się najbardziej konkurencyjny sektor IT spośród wszystkich 23 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z nowego raportu Emerging Europe i Tech Emerging Europe Advocates. Raport „The IT Landscape: The Future of IT in Emerging Europe, opublikowany 25 lutego, pokazuje, że podczas gdy Węgry […]